Privacy verklaring

Uw gegevensbeschermingsrechten

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hoe deze worden verwerkt, Correctie van onjuiste persoonsgegevens, Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens, Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en Gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten. Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.
Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de deelstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende overtreding plaatsvindt.
Doeleinden van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en derden 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden bekend als:
u heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.


Verwijdering of blokkering van gegevens

We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom slechts zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Verzamelen van algemene informatie bij bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt door middel van een cookie automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat onder meer het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit betreft uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.
Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. In het bijzonder worden ze verwerkt voor de volgende doeleinden:
Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit, en voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in het kader van de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijke instantie en, indien van toepassing, orderverwerkers.
Dit soort anonieme informatie kan door ons statistisch worden geanalyseerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.
Verlening van betalende diensten
Voor het leveren van betalende diensten vragen wij aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.
SSL-codering
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.


Commentaarfunctie
Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van creatie en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is in het belang van onze veiligheid, omdat wij vervolgd kunnen worden voor onrechtmatige inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Nieuwsbrief
Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming sturen wij u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie naar het door u opgegeven e-mailadres.
Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Bij aanmelding voor het ontvangen van onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen tevens per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienstverlening of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, maken wij gebruik van de "double-opt-in"-procedure. Hiervoor registreren wij de bestelling voor de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.
U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons uw wens kenbaar maken via de contactmogelijkheid aan het einde van dit privacybeleid.


Contact Formulier
Als u per e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt met betrekking tot vragen van welke aard dan ook, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres opgeven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van de vraag en de daaropvolgende reactie daarop. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Persoonsgegevens worden automatisch verwijderd nadat uw aanvraag is afgehandeld.


Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet moeten dan andere gerelateerde diensten worden geleverd. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhindert, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.
Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hierdoor wordt het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.


Gebruik van Google Maps
Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.
Gedetailleerde instructies over het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan websitebezoekers te presenteren binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in principe deactiveren door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.


Wijziging in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld door: bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.


Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen onze organisatie: Judith Kwasny | info@kwasnyphotography.nl

Let's make some

art together

We gaan samen aan de slag om iets moois te creëren, zodat jij uiteindelijk ook zo’n prachtig kunstwerk thuis heb hangen

Tell me that you want me!

Website by Stories to stay

© 2024 Kwasny photography